Wojciech Bazan

wojciech_bazan.jpg

Wojciech Bazan, adwokat w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 
Ma kilkuletnie doświadczenie w bieżącym doradztwie w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych (m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) oraz w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Był członkiem zespołu reprezentującego inwestora w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Polsce, a także przygotował kilka opinii dotyczących tej alternatywy rozwiązania sporu. Reprezentował generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych, w których dochodzili oni roszczeń dotyczących m.in. bezpodstawnie naliczonej kary umownej za opóźnienie, robót dodatkowych związanych z wadliwą dokumentacją lub warunkami napotkanymi na placu budowy. Reprezentował także inwestorów (m.in. w sporze z generalnym wykonawcą inwestycji kubaturowej); prowadził szereg postępowań opartych na wekslach. Ukończył m.in. program The School of American Law at Chicago-Kent Law School.

Ostatnia aktualizacja 02/11/2016
Podziel Się