Magdalena Tyrakowska

magdalena_tyrakowska_0.jpg

Magdalena Tyrakowska, Partner, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

Współautorka jednego z pierwszych ISR w Polsce. Liderów zespołu w Olesiński i Wspólnicy odpowiedzialnego za przygotowanie i prawidłową implementację przez spółki giełdowe do nowej regulacji prawnej w zakresie raportowania informacji poufnych. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomi UWr w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, otworzyła przewód doktorski z tej dziedziny. Stale doradza Klientom i uczestniczy w strategicznych procesach decyzyjnych dotyczących wywiązywania się przez spółki giełdowe z obowiązków informacyjnych w nowych realiach prawnych pod rządami MAR. Współprowadząca szkolenia o ww. specjalistycznej tematyce.

Ostatnia aktualizacja 25/09/2017
Podziel Się