Tomasz Wróblewski

tomasz_wroblewski_0.jpg

Tomasz Wróblewski, Manager, Adwokat, Olesiński i Wspólnicy

W ramach zespołu prawa rynków kapitałowych od 2011 roku zajmuje się bieżącym i strategicznym doradztwem dla Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym z indeksu sWIG80, ENERGIA, CHEMIA, MEDIA i innych (w szczególności w zakresie relacji inwestorskich, realizacji obowiązków informacyjnych i kreowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych). Był uczestnikiem i prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach z tego obszaru, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo pracy), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora energetycznego.

Ostatnia aktualizacja 27/09/2017
Podziel Się