prof. Aleksander Chłopecki

chlopecki.jpg

Radca prawny
Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, współpracuje z kancelarią Dentons

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie rynku kapitałowego, bankowym oraz ubezpieczeniowym.
Prof. Chłopecki jest Prezesem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz niezależnym członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. W swej dotychczasowej karierze pełnił też funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, był Członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU SA.
Jest autorem i współautorem siedmiu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu, a także współautorem części regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym.
Radca prawny, profesor  nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracowni Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 1990 r.) oraz Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemcy (Magister der Rechtsvergleichung, 1991r.)

Ostatnia aktualizacja 07/08/2013
Podziel Się