Katarzyna Żukowska

zukowska.png

Katarzyna Żukowska, Prawnik, Wardyński i Wspólnicy

Jest aplikantem adwokackim w praktyce prawa pracy oraz praktyce prawa ochrony danych osobowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Ma doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących zwolnienia grupowe, przejścia zakładów pracy lub ich części oraz w doradztwie dotyczącym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz pracowników chronionych. Doradza także w problematyce przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia prawa pracy. Uczestniczy w badaniach prawnych spółek.

Jest współautorką książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związana od 1998 r.

Ostatnia aktualizacja 07/04/2017
Podziel Się