Krzysztof Libiszewski

krzysztof_libiszewski_kolor_small.jpg

Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik w praktyce transakcji i prawa korporacyjnego, Wardyński i Wspólnicy

Ma bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Uczestniczył w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlowych. Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni. Jest członkiem zespołu ekspertów opracowującego dla Ministra Rozwoju rekomendacje dotyczące planowanych przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.

Jest współautorem książek „Transakcje przejęć i fuzji” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy oraz rozdziału dotyczącego Polski w publikacji Company Formation: A Practical Global Guide, Third Edition, wydawanej przez Globe Law and Business.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2001 r.

Ostatnia aktualizacja 02/11/2017
Podziel Się