Artur Bednarski

bednarski_artur.bmp

Artur Bednarski
, adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Jest adwokatem w praktyce bankowości i finansowania projektów.
Zajmuje się prawem bankowym i finansowym oraz restrukturyzacją zadłużenia. Doradza kredytobiorcom i kredytodawcom w transakcjach typu acquisition finance, corporate finance, refinansowaniach oraz project finance. Uczestniczył w znaczących restrukturyzacjach zadłużenia (zarówno w ramach postępowania upadłościowego, jak i poza nim). Ma też doświadczenie w doradztwie na rzecz emitentów i organizatorów przy emisjach obligacji.

Ostatnia aktualizacja 15/05/2017
Podziel Się