Krzysztof Józwik

jozwik.jpg

Krzysztof Józwik, Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych, Capital Market Solutions Group

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (od 2009 roku) oraz certyfikat głównego księgowego (od 2014 roku). Od 2014 roku zatrudniony w firmie consultingowej obowiązki-informacyjne.pl a od 2015 r. pełniący funkcję Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w Capital Market Solutions Group sp. z o.o. (posiadającą status SEG MAR  Partner oraz SEG ISR Partner). W latach 2010 - 2014 związany z firmą doradczą notowaną w ASO NewConnect posiadającą status Autoryzowanego Doradcy również wspierającą spółki publiczne w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych. Od 2010 roku jako Makler Papierów Wartościowych związany z dwoma krajowymi domami maklerskimi. Posiada doświadczenie we współpracy łącznie z kilkudziesięcioma spółkami giełdowymi. Wcześniej zatrudniony m.in. w Polkomtel S.A.
Od maja 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki notowanej na rynku regulowanym GPW.”
Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w Capital Market Solutions Group


Ostatnia aktualizacja 22/03/2018
Podziel Się