Krzysztof Maksymik

krzysztof_maksymik_small.jpg

Krzysztof Maksymik, Biegły Rewident, Audit Partner w Dziale Rewizji Finansowej, BDO


Absolwent SGH i stypendysta DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Biegły rewident z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym. W BDO pełni funkcję IFRS Country Leader i jest także członkiem Komitetu Technicznego BDO Polska.
Jego doświadczenie obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z PSR i MSSF, implementację MSSF, projekty IPO i due diligence oraz ekspertyzy i doradztwo w obszarze finansów i rachunkowości. Szczególny obszar jego zainteresowań i praktyki zawodowej stanowią spółki z sektora budowlanego, deweloperskiego, hotelowego i handlowego oraz podmioty notowane na GPW.
Jako członek Komitetu ds. weryfikacji oficjalnego tłumaczenia MSSF uczestniczył w pracach nad przygotowaniem polskiego wydania MSSF (2011, 2013).
Autor publikacji w prasie ekonomicznej oraz ceniony wykładowca szkoleń z rachunkowości i sprawozdawczości, w tym według UoR i MSSF.

Ostatnia aktualizacja 30/05/2017
Podziel Się