Tomasz Konieczny

tomasz_konieczny_0.jpg

Tomasz Konieczny, Partner w dziale rynków kapitałowych i raportowania finansowego, PwC

Kieruje działem rynków kapitałowych i raportowania finansowego, a także działem technicznym oraz Akademią PwC. 

Posiada szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, MSSF, US GAAP oraz UK GAAP.

Zdobył szerokie doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2000-2003 pracował w londyńskiej Grupie ds. Rynków Kapitałowych – jako specjalista zajmujący się doradztwem dla spółek przeprowadzających międzynarodowe oferty długu lub akcji.

Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów.

Prowadzi szkolenia, zarówno dla klientów, jak też pracowników PwC oraz biegłych rewidentów w dziedzinie MSSF.

Jest członkiem kapituły w konkursie The Best Annual Report.

Jest autorem licznych artykułów i publikacji poświęconych problematyce MSSF oraz raportowaniu finansowemu spółek publicznych.

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (PIBR) i jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów ACCA.

Kierował projektami optymalizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zarządu oraz doradzał w zakresie możliwości optymalizacji: KGHM, PGNiG, Lotos, CCC, PKN Orlen, Tauron, Synthos.

Ostatnia aktualizacja 15/01/2021
Podziel Się