dr Jakub Borowski

borowski.png

Adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej, w latach 2007-2011 Główny Ekonomista Invest-Banku. W latach 2011-2013 Główny Ekonomista Kredyt Banku. Od 2012 r. członek Rady Gospodarczej przy Premierze. Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów SGH, stypendysta DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Uczestnik staży badawczych w Narodowym Banku Austrii, ifo Institut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. W latach 2002-2007 kierował Wydziałem Polityki Pieniężnej w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP.
W latach 2003-2004 kierował zespołem ekonomistów NBP, którzy opracowali Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. W latach 2009-2010 kierował zespołem pracowników naukowych, którzy przygotowali Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i prasowych poświęconych polityce gospodarczej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W czerwcu 2011 r. nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego ukazała się jego książka pt. Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski.

       
     


Ostatnia aktualizacja 12/07/2013
Podziel Się