Liliana Anam

Liliana Anam, Manager, CSRinfo Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 uczestniczyła w pracach Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski.

Ostatnia aktualizacja 15/07/2013
Podziel Się