Zbigniew Jara

zbigniew_jara_3.jpg

Zbigniew Jara, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Kieruje zespołami Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć. Od wielu lat jest uznanym ekspertem w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa handlowego, joint venture, prawa kartelowego, a także w zakresie rozwoju i finansowania projektów. W ramach praktyki Fuzji i Przejęć doradza polskim i międzynarodowym koncernom w kompleksowych transakcjach, w tym transgranicznych (M&A), oraz porozumieniach o współpracy (joint venture), m.in. niemieckiemu właścicielowi przy restrukturyzacji, a kolejno sprzedaży ponad 200 dyskontów. Doradzał ponadto niemieckiemu koncernowi przy budowie fabryki fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych w zakresie struktury (SPV) i warunków współpracy z polskimi partnerami, a następnie przy sprzedaży jego udziałów w owym joint venture. Prowadził także szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki, w tym restrukturyzacji transgranicznych.

Autor polsko- i niemieckojęzycznych publikacji z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa kartelowego, m.in. na temat: joint venture, wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji, zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych oraz transgranicznych fuzji spółek. Autor i redaktor wydania Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck (2017, 2 wyd.) oraz Beck-online (2017).

Ostatnia aktualizacja 07/01/2019
Podziel Się