Łukasz Lasek

lukasz-lasek-262_0.jpg

Łukasz Lasek, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się sprawami sądowymi i arbitrażowymi, w szczególności dotyczącymi nowych technologii i praw własności intelektualnej.

Reprezentuje klientów w sprawach toczących się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także solicitorem w Anglii i Walii (niewykonującym aktualnie zawodu w tej jurysdykcji). Ponadto reprezentuje klientów w sprawach karnych, głównie dotyczącymi przestępstw gospodarczych i działa w sprawach pro bono. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 r.

Ostatnia aktualizacja 18/01/2018
Podziel Się