Bartłomiej Chyłek

chylek_small.jpg

Bartłomiej Chyłek, Investment Adviser, Director of Corporate Analytics, NN TFI

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 245), Dyrektor Zespołu Analiz
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja Zarządzanie Ryzykiem. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 245, a oraz certyfikaty Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). Ponadto uczestniczy w programie Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Pracę rozpoczął w połowie 2007 roku w NN Investment Partners TFI na stanowisku kolejno Analityka Akcji i Młodszego Zarządzającego Funduszami. Od grudnia 2008 do czerwca 2009 pracował jako Doradca Inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Następnie od lipca 2009 do grudnia 2009 zatrudniony jako Zarządzający Portfelami w Credit Suisse (Luxemburg) S.A., Oddział w Polsce. Z Grupą NN związany ponownie od stycznia 2010 roku.

Ostatnia aktualizacja 11/10/2018
Podziel Się