Sebastian Bogdan

img_2188_small.jpg

Sebastian Bogdan, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Związany z nadzorem nad rynkiem kapitałowym od 1998 r. w obszarze nadzoru nad obrotem, przejęć i znacznych pakietów, obowiązków informacyjnych emitentów oraz szeroko pojętej infrastruktury rynku kapitałowego w tym towarowego.

Reprezentuje KNF w radach nadzorczych spółek grupy GPW w obszarze kapitałowym oraz towarowym oraz grupy KDPW.

Jest czynnie zaangażowany w procesy legislacyjne związane z implementacją regulacji UE w obszarze nadzorowanym obszarze oraz procesy licencyjne podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego.

Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jak również na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce giełdowej.

Był wieloletnim reprezentantem UKNF w grupach roboczych ESMA działających w obszarze posttradingu, przejęć oraz nadużyć w obrocie na rynkach zorganizowanych. Obecnie koordynuje prace ekspertów UKNF uczestniczących w pracach grup ESMA w obszarze MAR, MiFIR, EMiR oraz Takeover.

Był wiodącym ekspertem w projektach wspomagających rozwój rynków kapitałowych na Ukrainie, w Azerbejdżanie oraz Mołdawii.

Ostatnia aktualizacja 16/11/2018
Podziel Się