Dariusz Witkowski

seg_0296.jpg

Dariusz Witkowski pełni funkcję Wiceprezesa w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Karen S.A notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata pracował w UniCredit CAIB Poland. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko członka zarządu PKN Orlen odpowiedzialnego za nadzór nad grupą kapitałową koncernu. W latach 2004 - 2005 r. pracował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 do 2004 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Wykładowca na wielu konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 29/03/2014
Podziel Się