WZCZ SEG 2019

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 8/2019 z dnia 8 marca 2019 roku informujemy, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Walne Zgromadzenie Członków SEG odbyło się w Warszawie, w Sali Notowań GPW (ul. Książęca 4) od godz. 15.30. Rejestracja uczestników obrad rozpoczęła się o godzinie 14.30.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, występujący w charakterze członka zwyczajnego oraz przedstawiciela członka wspierającego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do udziału w WZCz, osoba umocowana powinna złożyć oryginał pełnomocnictwa przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Członków, jak również posiadać odpis KRS spółki.

Potwierdzenie udziału uczestnictwa należało zgłosić do dnia 22 marca 2019 r. włącznie (tel. 022/826-26-89, fax 022/892-90-91 lub pocztą elektroniczną wza@seg.org.pl).

Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone konferencją „Zmiany w MAR”.

Dokumenty

Planowany porządek obradPROJEKT UCHWAŁY NR 1/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZCUchwała nr 8/2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zwołania ZWZCPROJEKT UCHWAŁY NR 2/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia porządku obradUchwała nr 9/2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 rokuSprawozdanie Zarządu SEG z działalności w 2018 rokuUchwała NR 2/2019 RN SEG z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 rokuPROJEKT UCHWAŁY NR 3/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018Uchwała NR 3/2019 RN SEG  z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 rokuSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych za rok 2018PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018Uchwała nr 4/2019 RN SEG z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań za poprzedni rok obrachunkowyPROJEKT UCHWAŁY NR 5/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018Uchwała nr 1/2019 RN SEG z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2018 i 2019 przez audytoraSprawozdanie finansowe SEGDodatkowe informacjeSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SEG 2018PROJEKT UCHWAŁY NR 7/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady NadzorczejPROJEKT UCHWAŁY NR 9/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady NadzorczejPROJEKT UCHWAŁY NR 10/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady NadzorczejPROJEKT UCHWAŁY NR 11/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady NadzorczejPROJEKT UCHWAŁY NR 12/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady NadzorczejPROJEKT UCHWAŁY NR 13/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady NadzorczejPROJEKT UCHWAŁY NR 14/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 15/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 16/2019 ZWZCZ z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Protokół ZWZCz SEG z dnia 27 marca 2019 roku

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo Członka Wspierającego

Pełnomocnictwo Członka Zwyczajnego

Transmisja

Walne Zgromadzenie Członków SEG było transmitowane on-line przez firmę UNICOMP-WZA
Link do transmisji po zalogowaniu dostępny TUTAJ

Tagi: 
Podziel Się