Michał Rogatko

michal_rogatko.jpg

Michał Rogatko, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Mostostal Zabrze S.A.


Członek Rady Nadzorczej SEG, Michał Rogatko, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Ukończył również kursy podyplomowe, m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz Management Development Programme organizowane przez Stockholm School of Economics (Szwecja). Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, w którym to Kolegium jest doktorantem, w tematyce corporate governance. Prowadzi wykłady z zakresu corporate governance na Collegium Civitas oraz gościnnie na innych uczelniach.
Ma doświadczenie menedżerskie w firmach międzynarodowych oraz polskich. Aktualnie zasiada w radach nadzorczych spółek giełdowych: Mostostal Zabrze SA, Rafamet SA i Hydrapres SA (NewConnect), a także w Organic Life SA (spółka pozagiełdowa). Ma wcześniejsze doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych i zarządach kilkunastu spółek.

 

Ostatnia aktualizacja 28/05/2019
Podziel Się