Dr Karol Raźniewski

karol_razniewski2.jpeg

Dr Karol Raźniewski, Associate Partner, EY Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany od 1996 r. Od lutego 2019 r. w KDPW kieruje Biurem Rozwoju Biznesu, wcześniej pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju Biznesu.
Od ponad 15 lat zaangażowany w działania związane ze dostosowaniem polskiego rynku kapitałowego do międzynarodowych standardów i praktyki rynkowej, m.in. poprzez pracę w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach i grupach roboczych (w tym Securities Market Practice Group, European Central Securities Depositories Association, European Market Implementation Group). W KDPW odpowiedzialny m.in. za prace związane z dostosowaniem do wymogów prawa unijnego, w tym do przepisów MiFID, EMIR, CSDR oraz SRD.

https://www.linkedin.com/in/karol-razniewski-phd-6733704/?originalSubdomain=pl

Ostatnia aktualizacja 30/05/2019
Podziel Się