Prof. Marek Wierzbowski


wierzbowski_7.jpg

Prof. Marek Wierzbowski - Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Przez wiele lat był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego (wcześniej kierował także Zakładem Prawa Gospodarczego, Administracyjnego i Porównawczego). W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, takie jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO S.A., PKN Orlen S.A., Tauron S.A. Prof. Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. Należał do grona prawników reprezentujących Skarb Państwa w sprawie z powództwa Eureko przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej prywatyzacji PZU. Ponadto prof. Wierzbowski obsługiwał znaczącą część emisji GDR i ADR zrealizowanej w oparciu o akcje polskich spółek wprowadzanych do obrotu na rynkach zagranicznych, w tym na Giełdzie Londyńskiej. Tworzył domy maklerskie (w tym pierwszy zagraniczny dom maklerski w Polsce, pierwszy dom maklerski, zajmujący się asset management) oraz fundusze inwestycyjne. Prof. Wierzbowski jest wiceprezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, której przewodniczył w latach 2000-2004, członkiem Rady Zamówień Publicznych oraz prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

e-mail: m.wierzbowski@wierzbowski.com

Ostatnia aktualizacja 10/07/2017
Podziel Się