Robert Wąchała

robert_wachala_0.jpg

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Przez 23 lata był związany z organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

W latach 1996-2006 pracownik KPWiG, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Informacji i Analiz.

W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował kolejno pracami Departamentu Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), nadzorował wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnych, wykonywanie przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych o transakcjach oraz przestrzeganie przepisów o przejęciach spółek publicznych.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001).

Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007).

Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).

Ostatnia aktualizacja 31/08/2020
Podziel Się