Bartosz Drabikowski

drabikowski.png

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Ministerstwie Finansów, gdzie do roku 2006 zajmował kolejno stanowiska: Radcy Ministra, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję członka zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Ponadto był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2004-2005), Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004-2005), zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w NBP (2002-2005), a także członkiem rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (2002-2004), Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2004-2007) oraz rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (1998-2006). Lata 2003-2005 to okres, kiedy w ramach UE był członkiem Financial Services Committee, European Banking Committee i European Securities Committee. Bartosz Drabikowski jest absolwentem
Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej oraz programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign. Wielokrotnie uczestniczył w stażach i szkoleniach m.in. w: Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank, Rheinische Hypothekenbank, Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Był również stypendystą The German Marshall Fund of the United States.

Ostatnia aktualizacja 25/07/2013
Podziel Się