Włodzimierz Kiciński

kicinski.png

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Teorii Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.
Od 1991 do 1994 roku Dyrektor Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego oraz członek delegacji Polski w negacjach z Klubem Londyńskim i Paryskim.
Następnie w latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Hypo-Bank Polska S.A. oraz w latach 1999-2002 Wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Sprawował funkcję Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska w latach 2002-2011. Długoletni członek organów kierowniczych Związku Banków Polskich.
Laureat nagród Bankowy Menedżer Roku 2010 oraz Lider Polskiego Biznesu Business Centre Club (2009).

Ostatnia aktualizacja 25/07/2013
Podziel Się