Jacek Murawski

murawski.png

Jacek Murawski jest absolwentem finansów SGH, studiów podyplomowych oraz EMBA. Zanim objął stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych PGNiG piastował czołowe funkcje finansowe w Bantex Poland, Polskich Książkach Telefonicznych, Polkomtelu, Tchibo. W okresie 2001-2007 odpowiadał za finanse, administrację i strategię w PTK Centertel, operatorze sieci Orange oraz był również V-ce Prezydentem Pracodawców RP. W latach 2007-2008 jako Prezes kierował portalem Wirtualna Polska. W ostatnich latach na pozycji Investment Partner w giełdowym funduszu MCI Management, zaangażowany w działalność inwestycyjną na terenie Polski i Europy Centralnej.

Ostatnia aktualizacja 25/07/2013
Podziel Się