Jarosław Grzegorz

jaroslaw_grzegorz_0.jpg

Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym trzynastoletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, wdrażania systemów compliance, jak i doradztwie w sprawach spornych. Prowadził ponad 190 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW (również z WIG20), regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Nadzorował zaprojektowanie i wdrożenie szytych na miarę koncepcji funkcjonowania funkcji compliance  jak również kompleksowych systemów compliance zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi m.in. ISO 19600, ISO37001, standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi o praktycznym charakterze. Zrealizował kilkadziesiąt przeglądów i audytów compliance, w tym koordynował przeprowadzenie analizy zgodności w zakresie weryfikacji kontrahentów przeprowadzoną na zlecenie globalnej firmy farmaceutycznej, obejmująca ponad 25 tysięcy podmiotów w 10 krajach Europy. Uzyskał kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Wykładowca studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Inicjator i koordynator unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.

Ostatnia aktualizacja 26/03/2021
Podziel Się