Marek Porczyński

porczynski.png

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego). W 1992 roku został stypendystą międzynarodowej firmy brokerskiej Sedgwick. Pracę zawodową w Sedgwick Polska rozpoczął w 1993 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej do pozycji Członka Zarządu włącznie. Od listopada 1999 roku pracuje w Marsh Sp. z o.o., gdzie aktualnie nadzoruje obszary: obsługi klientów międzynarodowych, klientów sektora finansowego, ubezpieczeń finansowych, ubezpieczeń komunikacyjnych. Sprawuje również nadzór nad procesami obsługi klientów, w tym nad zespołami likwidacji szkód i zarządzaniem jakością.

Ostatnia aktualizacja 25/07/2013
Podziel Się