Covid-19

W związku z nowymi wyzwaniami, które stanęły przed emitentami w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych uruchomiło program wsparcia dla członków SEG. W jego ramach udzielane są porady indywidualne, podejmowane działania mające na celu dostosowanie przepisów prawa i ich interpretacji do sytuacji pandemii, jak również prowadzona jest działalność edukacyjna związana ze specyfiką funkcjonowania spółek publicznych w erze koronawirusa. 

W zakładce COVID-19 zaprezentowane są zmiany regulacji dotyczących „giełdowości” spółek publicznych, które są związane ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, jak też sposobu stosowania tych regulacji. Wśród nich znajdują się:

  1. zmiana terminu i sposobu obrad walnych zgromadzeń,
  2. zmiana terminu publikacji raportów okresowych,
  3. zmiany terminów sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań,
  4. konieczność publikacji informacji poufnych,
  5. zmiana terminu uchwalenia pierwszej polityki wynagrodzeń,
  6. zmiana terminów związanych z obligatoryjną dematerializacją akcji,
  7. inne regulacje.

Ze wszystkimi działaniami edukacyjnymi SEG możecie natomiast Państwo zapoznać się w zakładce Konferencje.

Pytania i sugestie dotyczące funkcjonowania spółek publicznych w erze koronawirusa poprosimy kierować na adres regulacje@seg.org.pl.

Ostatnia aktualizacja 11/05/2020
Podziel Się