Tomasz Fiałek

tomasz_fialek.jpg

Tomasz Fiałek, Counsel, Adwokat, ALTO

Tomasz jest adwokatem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami obsługi prawnej.

Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transformacji i połączeń spółek prawa handlowego a także reorganizacji grup spółek.

Odpowiadał za implementację szeregu złożonych procesów podziału, połączenia, transakcji aportowych. Nadzorował przeprowadzanie badań due diligence podmiotów z wielu branż w tym produkcyjnej, FMCG, deweloperskiej, infrastrukturalnej. Doradzał i asystował Klientom przy transakcjach nabywania udziałów i akcji, przedsiębiorstw oraz kluczowych aktywów; przy zawieraniu umów joint-venture, umów inwestycyjnych pomiędzy wspólnikami a także umów dotyczących inwestycji w podmioty typu start-up.
Doradzał Klientom przy wdrażaniu programów zapewniania zgodności w zakresie kluczowych obszarów ryzyk prawnych spółek.

Tomasz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 roku jest wpisany na listę adwokatów.

Ostatnia aktualizacja 25/03/2020
Podziel Się