Raporty okresowe

W dniu 7 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem: 

  1. termin na publikację raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., został przedłużony o 60 dni (§ 21 ust. 1 rozporządzenia),
  2. termin na publikację raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., został przedłużony o 2 miesiące (§ 21 ust. 3 rozporządzenia).

Bez zmian pozostają natomiast terminy publikacji raportów półrocznych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych 

Powyższa zmiana przepisów jest zgodna z postulatami SEG zgłoszonymi do Ministerstwa Finansów pismem z dnia 16 marca 2020 r. SEG brało też udział w opiniowaniu projektu powyższego rozporządzenia.

 

Pismo SEG do MF

Uwagi SEG do projektu rozporządzenia

 

W dniu 16 i 19 marca 2020 r. SEG wystąpiło o uwzględnienie negatywnych skutków związanych z COVID-19 w ocenie przypadków naruszenia terminów publikacji raportów okresowych przez emitentów notowanych na rynku regulowanym i rynku NewConnect, odpowiednio do UKNF oraz GPW. W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia postulat skierowany do UKNF stał się bezprzedmiotowy a w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki z rynku NewConnect GPW opublikowała stosowny komunikat.

Pismo SEG do UKNF

Pismo SEG do GPW

Komunikat GPW

Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się