Damian Jasica

damian_jasica.jpg

Damian Jasica, Przewdoniczący Rady Nadzorczej, Tower Investments

Damian Jasica jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controlling.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz kontrolowania i przekształcania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. 

W latach od 2006 do 2011 był prezesem zarządu biura projektów Actim sp. z o.o., gdzie przeprowadził między innymi wdrożenie systemów IT, wspierających pracę architektów.

Od 2011 do 2012 r., jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej Miraculum S.A., nadzorował proces restrukturyzacji i wyjścia spółki z upadłości układowej.

W latach 2012 i 2013, jako prokurent PolBioEco sp. z o.o., przekształcił spółkę w przedsiębiorstwo produkujące żywność ekologiczną, między innymi wdrażając system ERP i organizując procesy finansowe.

W latach 2007 – 2013, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, doradzał spółkom z sektora budowlanego przy realizacji kontraktów, prowadził także mediacje i renegocjacje warunków umów.

Od 2015 r. jest prezesem zarządu RiceField Consulting sp. z.o.o., spółki zajmującej się doradztwem w procesach zarządzania.

Od 2015 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej Tower Investments S.A. gdzie przygotował Radę nadzorczą do funkcjonowania na rynku kapitałowym i współuczestniczył we wprowadzeniu spółki na GPW.

W latach 2019 do 2020 był przewodniczącym Komitetu Audytu 1C Enterteinment S.A gdzie zorganizował pracę Komitetu Audytu zgodnie z wymogami dla rynku kapitałowego.

Regularnie zamieszcza felietony o radach nadzorczych w Stock Market.

Ostatnia aktualizacja 03/09/2020
Podziel Się