Jakub Znamierowski

jakub_znamierowski.jpg

Jakub Znamierowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Doradza klientom i reprezentuje ich w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym zwłaszcza prawa karnego gospodarczego, oraz w sprawach obejmujących udział podmiotów korporacyjnych w postępowaniu karnym.

Prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające (internal investigations) i doradza w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom czynów zabronionych.

Zajmuje się analizą ryzyk prawnokarnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przygotowuje programy compliance oraz doradza w ich wdrażaniu i monitorowaniu.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa karnego i compliance.

Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą statusowi procesowemu podmiotu zbiorowego oraz podmiotów odpowiadających w związku z czynem zabronionym sprawcy w postępowaniu karnym, postępowaniu karnym skarbowym i postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Ostatnia aktualizacja 25/01/2021
Podziel Się