Nowe regulacje w zakresie badania i publikacji sprawozdań finansowych

Opis

W dniu 22 kwietnia 2009 roku, odbyło się seminarium pt. "Nowe regulacje w zakresie badania i publikacji sprawozdań finansowych", organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych, pod patronatem merytorycznym PKF Consult Sp. z o.o.

Seminarium przeznaczone wyłącznie dla Członków SEG

Program

11:00 - 11:30
 
Powitalna kawa 
 
11.30 - 11.40 

Otwarcie seminarium


Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.
Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

11.40 - 12.20 

Obecne regulacje oraz zmiany regulacji od 2009 roku wynikające z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego WE/43/2006, badanie sprawozdań spółek publicznych transgranicznych grup kapitałowych

 

 • zadania komitetów audytu, wymogi w stosunku do niezależnych członków komitetu, odpowiedzialność
 • wybór audytora, rotacje audytora, zmiana audytora a kontrola nadzoru publicznego
 • nadzór publiczny
 • transparentność firm audytorskich
 • odpowiedzialność za sprawozdawczość i za badanie sprawozdań grup kapitałowych

Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o. 
 

12.20 - 13.00 

Zadania i komunikacja audytora za spółką i jej otoczeniem

 

 • zastosowanie międzynarodowych standardów rewizji
 • obowiązki udostępnienia danych i oświadczeń kierownictwa
 • obowiązki informowania o nieprawidłowościach
 • rachunkowość kreatywna


Małgorzata Szymańska, Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o. 

13.00 - 13.10  Przerwa kawowa 
13.10 - 13.50 

Rozszerzenie zakresu badania

 • badanie sprawozdania finansowego
 • badanie oświadczeń zarządu w zakresie kontroli wewnętrznej i ryzyka obciążającego spółkę
 • badanie kontynuacji działalności

Małgorzata Szymańska, Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o. 

13.50 - 14.30 

Interpretacja i ocena sprawozdania finansowego przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie


Małgorzata Szymańska
, Wiceprezes Zarządu PKF Audyt Sp. z o.o. 

14.30 - 15.00  Lunch 
15.00 - 15.40 

Odpowiedzialność za sprawozdawczość


Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.  

15.40 - 16.20 

Programy prac rady nadzorczej i komitetu audytu


Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o. 

16.20 - 16.30  Zakończenie seminarium

Patron

Patron Merytoryczny
  pkf_consult.jpg  
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się