Obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce

Relacja z wydarzenia: 

W dniu 12 marca 2008 roku w Warszawie, odbyło się seminarium skierowane do spółek planujących debiut na Giełdzie.

Opis

W dniu 12 marca 2008r. w Warszawie odbyło się seminarium skierowane do spółek planujących debiut na Giełdzie.

Program

11.30-11.40

Otwarcie seminarium


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11.40-12.40

Prospekt emisyjny - podstawowe informacje, najczęściej popełniane błędy, aneksowanie prospektu


Jarosław Ostrowski, Dyrektor Departamentu Emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego

12.40-13.25 Lunch
13.25-15.15

Raporty bieżące i okresowe - zakres i forma raportowania, najczęściej popełniane błędy


Agnieszka Burak, Naczelnik w Departamencie Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego

15.15-15.30 Przerwa kawowa
15.30-15.50

Obowiązki emitentów wynikające z regulacji GPW


Janusz Sochański, Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych SA

15.50-16.30

Komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

16.30-16.40

Podsumowanie i zakończenie


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partner

Partner Merytoryczny
  logo_knf.jpg  

 

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się