Obowiązki informacyjne spółek giełdowych. Problemy i błędy debiutantów

Relacja z wydarzenia: 

Spotkanie warsztatowe "Obowiązki informacyjne spółek giełdowych. Problemy i błędy debiutantów" odbyło się 11 stycznia 2007 roku.

Spotkanie było adresowane do spółek, które od niedawna są notowane, do ubiegłorocznych i tegorocznych debiutantów. Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy mówili, jakie błędy najczęściej popełniają spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, zwłaszcza w takich obszarach, jak: umowy znaczące, nabycie/zbycie znacznych aktywów, podwyższenie kapitału, okresy zamknięte, prognozowanie wyników, opóźnianie informacji. Szef IR w WSiP, spółce o dłuższym stażu giełdowym, radził, jak zorganizować dział relacji inwestorskich i jak prowadzić efektywną politykę informacyjną.

logo_uniadlaprzedsiebiorczych.jpg

Ostatnia aktualizacja 10/01/2014
Podziel Się