Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego", która odbyła się 4 października 2017 w roku w Centrum Giełdowym w Warszawie, Sala Forum - poziom 1 (ul. Książęca 4). Partnerem spotkania była Kancelaria BSJP.

Video z wydarzenia dostępne jest na stronie www.segnet.org.pl

Opis

W trakcie pierwszej części konferencji skupiliśmy się na wybranych zagadnieniach odpowiedzialności z zakresu prawa handlowego. Dyskutowaliśmy na temat prowadzenia spraw i reprezentacji spółki (sposoby reprezentacji, reprezentację jednoosobową i łączną, skuteczność podziału zadań). Następnie prelegenci omówili zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce (podstawy prawne odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności - znaczenie umowy o pracę oraz znaczenie regulaminu zarządu). Przedstawiono także wpływ absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce (istota absolutorium, pozycja spółki i wspólników po udzieleniu absolutorium). W dalszej kolejności prelegenci skoncentrowali się na problematyce odpowiedzialności w sytuacji kryzysu finansowego spółki (fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, odpowiedzialność za nienależyte wypłaty na rzecz wspólników, zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki, zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki).

Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością z zakresu prawa pracy. Przedstawiono ogólne uwagi dotyczące reprezentacji spółki w sprawach z zakresu prawa pracy (reprezentacja na podstawie ustawy oraz na podstawie wyznaczenia, wyznaczenie oraz skutki błędów w wyznaczeniu, osoba działająca w imieniu pracodawcy a podmiot odpowiedzialny za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników). Uczestnicy konferencji poznali podstawowe obowiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich niewykonywanie (zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, rejestracja spółki i jej pracowników, wykonywanie umów o pracę, bezpieczeństwo i higiena pracy). Tematyka ostatniej prelekcji dotyczyła zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Omówione zostały następujące kwestie: reprezentacja spółki w ramach stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie z funkcji członka zarządu, odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu pracownika spółki, ryzyka odmiennej kwalifikacji świadczenia pracy przez członka zarządu, wady i zalety zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Konferencja skierowana jest do członków zarządów i działów prawnych spółek giełdowych.

Program

11:00-11:25 Rejestracja uczestników i kawa powitalna  
11:25-11:30

Otwarcie konferencji
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 
11:30-13:00

BLOK I: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności z zakresu prawa handlowego

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

 • Sposoby reprezentacji
 • Reprezentacja jednoosobowa, reprezentacja łączna
 • Skuteczność podziału zadań

Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce

 • Podstawy prawne odpowiedzialności
 • Zakres odpowiedzialności - znaczenie umowy o pracę
 • Zakres odpowiedzialności - znaczenie regulaminu zarządu

Wpływ absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce

 • Istota absolutorium
 • Pozycja spółki po udzieleniu absolutorium
 • Pozycja wspólników po udzieleniu absolutorium

Odpowiedzialność w sytuacji kryzysu finansowego spółki

 • Fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
 • Odpowiedzialność za nienależyte wypłaty na rzecz wspólników
 • Zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały
  o dalszym istnieniu spółki
 • Zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
Christoph Garschynski, Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
Joanna Wcisło-Jaśkowska, LL.M., Radca Prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
 
13:00-13:30

Przerwa kawowa

 
13:30-15:00

BLOK II: Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy


Reprezentacja spółki w sprawach z zakresu prawa pracy - uwagi ogólne

 • Reprezentacja na podstawie ustawy oraz na podstawie wyznaczenia
 • Wyznaczenie oraz skutki błędów w wyznaczeniu
 • Osoba działająca w imieniu pracodawcy a podmiot odpowiedzialny za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników

Podstawowe obowiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich niewykonywanie

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę (forma, obowiązki informacyjne, akta osobowe, świadectwa pracy)
 • Rejestracja spółki i jej pracowników
 • Wykonywanie umów o pracę (czas pracy, wynagrodzenie, mobbing, dyskryminacja, molestowanie)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę

 • Reprezentacja spółki w ramach stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie z funkcji członka zarządu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu pracownika spółki
 • Ryzyka odmiennej kwalifikacji świadczenia pracy przez członka zarządu
 • Wady i zalety zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Christoph Garschynski, Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
Joanna Wcisło-Jaśkowska, LL.M., Radca Prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
 
15:00-16:00 Lunch  

Partnerzy

Partner
bsjp.jpg 
Patroni Medialni
logo_inwestycje_krzywe_250.jpg logo_pap_biznes.jpg relacje_inwestorskie.png
logo_stockwatch.png  
strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Prezentacja 1 - Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie polskiego KSH oraz niemieckiego GmbHG, Christoph Garschynski

PobierzPrezentacja 2 -  Wybrane zagadnienia odpowiedzialności z zakresu prawa pracy gruncie polskiego KSH oraz niemieckiego GmbHG, Joanna Wcisło-Jaśkowska

Pobierz

Q&A

Uczestnicy przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG mogli zadać pytanie Prelegentom konferencji poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy pokonferencyjne Q&A, które wkrótce opublikujemy na stronie internetowej

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 


Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 10/10/2017
Podziel Się