Praktyczne narzędzia skutecznego zarządzania wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Corporate Performance Management

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz PricewaterhouseCoopers mieli przyjemność zaprosić na seminarium "Praktyczne narzędzia skutecznego zarządzania wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Corporate Performance Management" , które odbyło się dnia 25 listopada 2009 roku w Centrum Giełdowym, ul. Książęca 4, w Sali Konferencyjnej KDPW.

Opis

Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa presja kosztowa, a jednocześnie ograniczone możliwości finansowania. Obecni biznesowi liderzy są zmuszeni do coraz większej koncentracji na rentowności swych firm. Przedsiębiorstwa starają się usprawniać jakość informacji zarządczych przy jednoczesnej konieczności przetwarzania rosnących ilości danych. Co więcej, muszą być zaspokojone potrzeby informacyjne coraz szerszego grona interesariuszy. W związku z tym kierownictwo poszukuje bardziej skoncentrowanych, kompletnych, dokładnych i aktualnych informacji, które można przekazywać w efektywny sposób. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek decyzje muszą zapadać szybko, a jednocześnie być oparte na wiarygodnych źródłach. Mając to wszystko na uwadze podczas seminarium staraliśmy się przedstawić praktyczne narzędzia skutecznego zarządzania wynikami i efektywnością przedsiębiorstw.

Seminarium skierowane było do prezesów, członków zarządów, dyrektorów finansowych i dyrektorów działów controllingu.

Udział w seminarium był bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń.

Program

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
11.00 - 11.10 Otwarcie seminarium
11.10 - 12.25

Na jakie elementy CPM zwraca uwagę Kadra Zarządzająca największych firm w Europie - podsumowanie badań przeprowadzonych przez PwC w Europie.

 • Co to jest CPM
 • Zakres przeprowadzonego badania
 • Główne wnioski wynikające z badania
 • Zakres wsparcia CPM przez rozwiązania IT

Dimitri Hoogenboom, Dyrektor, PricewaterhouseCoopers Holandia

12.25 - 12.35 Przerwa kawowa
12.35 – 13.20

Jak wdrożyć zarządzanie wartością (Value-Based Management), aby przyniosło zamierzony efekt?

 • Jak wyliczyć zysk ekonomiczny?
 • Ilość korekt wykorzystywanych w praktyce
 • Wpływ poszczególnych czynników na zysk ekonomiczny – przykłady nośników wartości
 • Korzyści i ograniczenia koncepcji zysku ekonomicznego
 • Narzędzia wspierające

Andrzej Cwynar, Niezależny Ekspert

13.20 – 14.05

Jak wdrożyć efektywny system controllingu w Grupie Kapitałowej?

 • Jak praktycznie zbudować całościowy model controllingu
 • Powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami koncepcji
 • Kluczowe czynniku sukcesu wdrożenia
 • Jakie wsparcie informatyczne jest najlepsze: excel vs dedykowana aplikacja

Iwona Kliś, Dyrektor Controllingu, TAURON

14.05 - 14.50

Jak narzędzia IT mogą pomóc w wdrażaniu rozwiązań do zarządzania wynikami i efektywnością przedsiębiorstw.

 • Zakres wsparcia narzędziami IT
 • Korzyści z narzędzi IT

David Jones, Dyrektor, PARAGON

14.50 – 15.30 Lunch

Organizatorzy

Organizatorzy
logo_kdpw_stare.jpg logo_pricewaters_stare.jpg logo_od_1993_thumb150.jpg
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się