Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, która odbyła się 2 marca 2016 roku w Sali Kinowej (poziom -1, wejście A/D) budynku Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa). Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO.

Video z wydarzenia jest dostępne na    www.segnet.org.pl

Opis

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych. Celem seminarium jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla firm na wdrożenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówili takie zagadnienia, jak:

  • Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
  • Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
  • Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej ‎wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego, ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
  • Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela

Seminarium skierowane było do wszystkich spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Program

11.30-12.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
12.00-12.10

Otwarcie konferencji

Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12.10-13.00 Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
Andrzej Głowacki
, Prezes Zarządu, DGA S.A.
13.00-13.40 Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców 
SSR Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
13.40-14.20

Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego. Ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Prof. Michał Królikowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

14:20-14:40 Przerwa kawowa
14.40-15.20 Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
dr Andre Helin, Prezes Zarządu, BDO Sp. z o.o.
15.20-16.00 Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela
Mirosław Marek, Prezes Zarządu, DGA Optima Sp. z o.o.
16.00-16.30 Lunch

Partnerzy

Partnerzy Merytoryczni

 

Patroni Medialni

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

  • Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.

Prezentacja

  • Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców 

SSR Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Prezentacja

  • Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego. Ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Prof. Michał Królikowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Prezentacja

  • Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością

dr Andre Helin, Prezes Zarządu, BDO Sp. z o.o.

Prezentacja

  • Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela

Mirosław Marek, Prezes Zarządu, DGA Optima Sp. z o.o.

Prezentacja

Transmisja

Transmisję online przeprowadziła INFOSTREFA.

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Julia Baranowska
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: julia.baranowska@seg.org.pl

 

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się