Zaświadczenie udziału w szkoleniach SEG - procedura wystawienia

Procedura wystawiania zaświadczenia udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 1. Zaświadczenie wystawione będzie na prośbę uczestnika lub osoby ją reprezentującej, przekazaną wyłącznie drogą mailową, wiadomość wysłana powinna być na adres mailowy: zaswiadczenia@seg.org.pl
 2. Zaświadczenie wystawiane będzie w formie elektronicznej, jedynie na wyraźną prośbę zostanie wystawione w formie papierowej.
 3. Wiadomość e-mail dotycząca prośby o wystawienie zaświadczenia obowiązkowo musi zawierać poniższe elementy:
  a) Imię i nazwisko uczestnika
  b) Termin i tytuł wydarzenia
 4. Zaświadczenie wystawiane będzie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty nadesłania prośby.
 5. Zaświadczenie wystawiane będzie z wydarzeń, które odbyły w terminie nie późniejszym niż 24 miesięcy od daty nadesłania prośby.
 6. Prośby wykraczające ponad opisane kryteria będą rozpatrywane indywidualnie (m.in.: umieszczenie na zaświadczeniu innego zakresu informacji niż na wzorze; starszy termin wydarzenia niż 24 miesięcy; wystawienie zaświadczenie w trybie pilnym)
 7. Zaświadczenia wystawiane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zgodne są ze wzorem określonym przez Krajową Radę Radców Prawnych i umieszczonej na stronie www dowolnej Okręgowej Izby Radców Prawnych (np. na stronie OIRP w Warszawie)
 8. Prośby dotyczące wystawienie zaświadczenia na podstawie innego wzoru, będą rozpatrywane indywidualnie.

  PLIK DO POBRANIA
  Zaświadczenia - wzór

 

Dokumenty publiczne: 
Ostatnia aktualizacja 10/08/2020
Podziel Się