Projekt Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując zadania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, prowadzi projekt Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Działania podejmowane w ramach CEDUR skierowane są do szerokiego grona odbiorców i obejmują m.in. organizację seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli emitentów, których papiery wartościowe są lub będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Seminarium „Implementacja dyrektywy o niektórych prawach akcjonariuszy - nowy model walnych zgromadzeń spółek publicznych”, 1 czerwca 2009 roku

Seminarium „Obowiązki informacyjne emitentów w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej - praktyczne aspekty funkcjonowania nowych przepisów”, 8 czerwca 2009 roku

Ostatnia aktualizacja 08/10/2013
Podziel Się