Projekt regulacji unijnych dot. crowdfundingu

Finansowanie społecznościowe to innowacyjna możliwość finansowania, która pozwala przedsiębiorcom na zbieranie wsparcia finansowego dla konkretnego projektu biznesowego. Zwykle odbywa się to za pośrednictwem platformy internetowej, która odpowiada podaży i zapotrzebowaniu funduszy. W marcu 2018r. w wyniku konsultacji i prac prowadzonych na arenie międzynarocowej od 2013r. powstał projekt rozporządzenia regulującego ww. materię.

Aktualny etap: 
3

1

Etap 1: 

Crowdfunding jako alternatywa dla pożyczek bankowych jest głównym źródłem finansowania zewnętrznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze to, jak trudnodostępne oraz drogie są kredyty oraz brak funduszy jako jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia start-upów, konieczne wydaje się umożliwienie alternatywnego pozyskiwania finansowania dla mniejszych inwestorów.


Na arenie unijnej prace nad uregulowaniem tej materii rozpoczęły się już w 2013r., kiedy to rozpoczęto konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami, które kontynuowano aż do 2017r. Dodatkowo przeprowadzono szereg badań, dokumentacji oraz warsztatów z państwami członkowskimi oraz organami handlowymi. W 2014r. i 2016r, przeprowadzono dwa spotkania regulacyjne dot. crowdfundingu w ramach grupy ekspertów Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych. Efektem tych prac jest projekt regulacji, przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu 2018r.

2

Etap 2: 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych dla przedsiębiorstw dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej, a swoje uwagi w powyższej kwestii można zgłaszać w terminie do 8 marca 2018r. do 11 maja 2018r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulacji unijnej.

Projekt rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych

3

Etap 3: 

16 marca 2018r. rozpoczęły się krajowe konsultacje dot. rozporządzenia crowdfundinowego przeprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wzięło udział w tym procesie, przedstawiając swój projekt regulacji dot. crowdunfingu. Główne postulaty SEG to: rejestracja podmiotów, zamiast ich licencjonowania oraz karanie tylko na zasadach ogólnych. Przepisy zaproponowane w projekcie unijnym są zbyt skomplikowane, by umożliwić prawidłowe działanie firm świadczących usługi finansowania społecznościowego, dlatego też propozycja SEGu jest o wiele prostsza i przyjaźniejsza dla crowdfundingu. SEG stoi na stanowisku, że decyzja, co do brzmienia regulacji unijnych powinna być podjęta dopiero po analizie danych jakie uzyskałaby ESMA po wprowadzeniu rozporządzenia w brzmieniu zaproponowanym przez SEG.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SEG w sprawie rozporządzenia crowdfundingowego

4

5

Ostatnia aktualizacja 23/12/2020
Podziel Się