SEG dla CSR

logo_seg_csr.jpg"Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym (...) To czuć, kładąc swoją cegiełkę, że się bierze udział w budowie świata."

- A. de Saint-Exupery

Mając na względzie jak istotne jest prowadzenie firmy zgodnie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Stowarzyszenie podejmuje działania w celu popularyzacji CSR na rynku kapitałowym w ramach akcji „SEG dla CSR”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia.

 

RESPECT Index

 logo_respect_index.gifPoczątkiem akcji „SEG dla CSR” był udział Stowarzyszenia w procesie tworzenia indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie Respect Index. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w procesie wyłaniania kolejnych składów indeksu Respect.

W projekcie RESPECT Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za ocenę praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dokonywaną na podstawie stron internetowych spółek w II Etapie badania.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest partnerem akcji od początku istnienia projektu.

Więcej o projekcie RESPECT Index


Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji

logo_odpowiedzialnosc_inwestycyjna.jpgPrzedstawiciel Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół został powołany na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8. maja 2009 roku. Efektem prac Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji było wydanie publikacji "Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe"

Zadaniem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji jest wypracowanie zaleceń dla Ministra Gospodarki opisujących rekomendowany sposób oraz zakres wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw  w obszarze inwestycji kapitałowych.

Publikacja "Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe" zawiera analizę zjawisk, najważniejsze wyniki badań oraz teksty dotyczące odpowiedzialnego inwestowania napisane przez polskich ekspertów. W publikacji znalazł się artykuł autorstwa Prezesa Mirosława Kachniewskego oraz Magdaleny Raczek „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na rynku kapitałowym”.

Publikacja została rozesłana do członków SEG.

Więcej o publikacji.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

logo_fundacja_mlodziezowej_przedsiebiorcStowarzyszenie Emitentów Giełdowych wspiera działania Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych jest członkiem Rady fundacji.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w stu dwudziestu krajach.
Więcej o fundacji

Udział SEG w działaniach edukacyjnych

Stowarzyszenie uczestniczy w projektach edukacyjyjnych skierowanych do różnych grup społecznych

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI, 3.10.2011

logotypy.gif

Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uczestniczył jako prelegent w SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI , które odbyło się  3 października 2011 w Sali NewConnect, GPW
Seminarium zostało organizowane przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowegowe współpracy z Wyższymi Szkołami Bankowymi i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Seminarium dotyczyło aktualnych zagadnień funkcjonowania rynku giełdowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania jego mechanizmów dla przeprowadzenia procesu prywatyzacji pośredniej, ze wskazaniem korzyści i ryzyka z nią związanych dla inwestorów indywidualnych.

Wykład Prof. Williamson na Politechnice Gdańskiej, 29.09.2011

pion.jpg    
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pomogło w organizacji wykładu Laureata Nagrody Nobla, Prof. Oliver E. Williamson Czy teoria ekonomii jest w stanie wskazać rozwiązania obecnych problemów gospodarki światowej, który odbył się 30 września 2011 roku na Politechnice Gdańskiej. Gościem specjalnym wykładu był Prof. Williamson przebywał w Trójmieście jako gość specjalny VI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG. Wykład Prof. Williamson był okazją dla studentów politechniki do zapoznania się m.in. z teorią kosztów transakcyjnych i rolą instytucji we współczesnej gospodarce

Więcej informacji o wykładzie  

politechnika1a_nastrone.jpg

politechnika_1_poziom.jpg

politechnika2_nastrone.jpg

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 31/03/2014
Podziel Się