Propozycje zmian przepisów o wezwaniach

Kategoria: 
Prawo Krajowe
16/11/2020

W dniu 13 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych otrzymało z Ministerstwa Finansów prośbę o opinię w sprawie, przygotowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, propozycji zmian przepisów o wezwaniach na akcje spółek publicznych. Prośba ta jest elementem prac analitycznych dotyczących adekwatności obecnych przepisów regulujących wezwania oraz potrzeby ewentualnych zmian w tym zakresie. 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. wprowadzenia wezwania dobrowolnego (art. 72a),
  2. zmiany progu przejęcia z 33% i 66% na 50% (art. 73 ust.1),
  3. zmiany wezwania obligatoryjnego uprzedniego na następcze (art. 73 ust.1),
  4. warunkowego wyłączenie Skarbu Państwa spod obowiązku ogłaszania wezwania obligatoryjnego (art. 73 ust.3),
  5. zmiany zasad ustalania ceny minimalnej w wezwaniach na akcje niepłynne i wezwania w przypadku pośredniego nabycia (art. 79 ust. 3a, art. 79a),
  6. uregulowania kwestii akcjonariuszy posiadających pakiety akcji w przedziale 50% - 66% (przepisy przejściowe).

W związku z powyższym prosimy o przesłania Państwa uwag do załączonej propozycji do dnia 19 listopada 2020 r. na adres regulacje@seg.org.pl.

Propozycja zmian przepisów o wezwaniach 

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 26/04/2021
Podziel Się