Przejście z NewConnect na rynek regulowany - obowiązki i korzyści

Relacja z wydarzenia: 

W dniu 26 listopada 2008 roku odbyło się seminarium pt. "Przejście z NewConnect na rynek regulowany - obowiązki i korzyści"

Program

 

11.30 - 11.40

Otwarcie seminarium i powitalna kawa


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

11.40 – 12.00

Po co na giełdę? –zalety  rynku głównego


Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

  Procedura przejścia z rynku NewConnect na rynek główny
12.00 – 12.20

Wejście na rynek NewConnect


Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu, Invest Consulting

12.20 – 13.00

Rynek regulowany-przejście z NewConnect


Piotr Andrzejewski, DI BRE

13.00 – 13.20 Przerwa kawowa
13.20 - 13.50

Specyfika prospektu dla spółek z NewConnect


Przemysław Jastrzębski, Menedżer ds. Emisji Akcji, Bank Zachodni WBK S.A.

13.50 - 14.20

Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego w kontekście przejścia z NewConnect na rynek regulowany


Ewa Jakubczyk – Cały, Prezes Zarządu, PKF CONSULT Sp. z o.o.

14.20 – 15.00 Lunch
15.00 – 15.40

Zmiana zakresu raportowania -  raporty bieżące


Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

15.40 – 16.10

Zmiana zakresu raportowania - raporty okresowe


Przedstawiciel Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

16.10 – 16.20

Podsumowanie i zakończenie


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się