Pułapki w sprawozdaniach finansowych

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz EY Academy of Business mieli przyjemność zaprosić na konferencję "Pułapki w sprawozdaniach finansowych", która odbyła się 17 listopada 2016 roku w siedzibie EY Academy of Business (Al. Armii Ludowej 26, Warszawa, budynek Focus, I piętro).

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg ey_aob_small.jpg

 

Konferencja skupiała się na obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez zarządy i/lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru.

Najważniejsze cechy programu

 • Przekrój zagadnień sprawozdawczości międzynarodowej (MSSF) mających zastosowanie do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
 • Wybór obszarów, w ramach których subiektywny osąd oraz szacunki kierownictwa mają szczególne znaczenie w zakresie raportowanych wartości aktywów, zobowiązań oraz osiąganych wyników finansowych
 • Intensywny warsztat dla wszystkich, którzy chcą samodzielnie interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych

Dla kogo

Na spotkanie zaproszeni zostali:

 • Szerokie grono słuchaczy zainteresowanych sporządzaniem sprawozdań finansowych, analizą oraz interpretacją informacji w nich zawartych
 • Posiadanie podstawowej wiedzy rachunkowej było atutem ułatwiającym pełne zrozumienie prezentowanych podczas warsztatów zasad

Program

10:15-10:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:30-10:40

Otwarcie konferencji

10:40-12:10

Wprowadzenie - prezentacja sprawozdania finansowego, ryzyka jakie za sobą niesie  

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej - czy wiesz co się naprawdę kryje za poszczególnymi pozycjami:

 • Leasing - kiedy aktywa i zobowiązania pojawiają się w sprawozdaniu leasingobiorcy
 • Ujmowanie rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych
 • Amortyzacja aktywów trwałych
 • Utrata wartości aktywów 
 • Aktywowanie nakładów vs ujęcie w kosztach: badania i rozwój
12:10-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

Przychody - rola subiektywnego osądu w ich ujmowaniu


Przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych, punktów lojalnościowych oraz umów wieloskładnikowych) 

 

Wybrane zagadnienia dotyczące ujęcia połączeń jednostek gospodarczych i sprawozdawczości grup kapitałowych:

 • Wartość firmy a zysk na okazjonalnym nabyciu
 • Wartość godziwa identyfikowalnych aktywów oraz zobowiązań jednostki przejmowanej
 • Ocena „jakości” aktywów ujmowanych w ramach rozliczenia połączeń
14:00-14:45

Lunch

14:45-16:00

Rola informacji zawartych w notach w ocenie oraz interpretacji danych pochodzących ze sprawozdań finansowych w ocenie ryzyka związanego z informacją finansową:

 • Polityka rachunkowa
 • Informacje oparte na profesjonalnym osądzie oraz szacunki
 • Ujawnienia wymagane przez poszczególne standardy

 

Pułapki sprawozdawczości finansowej:

 • Sygnały świadczące o ryzyku
 • Środki zaradcze
 • Studium przypadku

Podsumowanie

PRELEGENCI:

Michał Błeszyński, Manager, EY Academy of Business w Warszawie

Jarosław Olszewski, FCCA, CFA, CIA, Starszy Menedżer, EY Academy of Business w Warszawie

Partnerzy

Patroni Medialni

bankier_logo_final_2014_03_26_1.jpg

logo_inwestycje_krzywe_250_0.jpg 

logo_1.jpg 

 relacje_inwestorskie.png

logo_stockwatch_0.png 

strefainwestorow.pl-plain-logo-whit-bg-1 

Materiały

Prezentacja: Pułapki w sprawozdaniach finansowych
Prezentacja 

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 13/10/2017
Podziel Się