Raportowanie danych pozafinansowych

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma edukacyjno-doradcza CSRinfo mieli przyjemność zaprosić na seminarium "Raportowanie danych pozafinansowych", które odbyło się 10 października 2012 roku w Sali NewConnect warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opis

Organizatorzy
logo_csr_info_thumb175.jpg   logo_seg_csr_thumb175.jpg


Spółki coraz częściej zastanawiają się nad opracowaniem raportu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nadal rzadko jest on jednak traktowany jako integralny element zarządzania CSR w firmie. Tymczasem doświadczenia międzynarodowe dowodzą, że właściwie przeprowadzony proces raportowania może znacząco wesprzeć rozwój dobrych praktyk w obszarze CSR w firmie i przyczynić się do umocnienia relacji z jej kluczowymi interesariuszami. Proces raportowania daje firmie możliwość poznania opinii interesariuszy a jego produkt finalny - raport CSR - jest jednym z ważniejszych źródeł informacji o kondycji spółki dla jej obecnych i potencjalnych inwestorów.

Podczas seminarium firma edukacyjno-doradcza CSRinfo zaprezentowała praktyczne aspekty wdrażania i raportowania CSR w kontekście sposobu budowania przewagi rynkowej spółki (obszary i praktyki CSR, shareholder i stakeholder, rola mapowania interesariuszy, korzyści z wdrażania CSR, struktura zarządzania i raportowania). Pani Liliana Anam z CSRinfo omówiła kluczowe zasady procesu raportowania i jego korzyści z perspektywy relacji inwestorskich. Na koniec konferencji Pani Barbara Tęcza z PKN Orlen przedstawiła ‘case study’ dotyczące raportowania z perspektywy koordynatora procesu w spółce giełdowej.

Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli spółek należących do SEG.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek

Program

12.15 - 12.45 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12.45 - 12.50

Otwarcie seminarium


Liliana Anam, Manager Zarządzająca, CSRinfo

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12.50 – 13.50

CSR jako sposób budowania przewagi rynkowej spółki

 • Kluczowe obszary i praktyki CSR według normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000
 • Shareholder czy stakeholder – nowe spojrzenie na budowę wartości firmy
 • Rola mapowania interesariuszy firmy w zarządzaniu ryzykami
 • Korzyści krótko i długoterminowe z wdrażania CSR dla firmy oraz jej interesariuszy
 • Struktura zarządzania i raportowania CSR w firmach wdrażających CSR
 • Miejsce relacji inwestorskich w tej strukturze

Liliana Anam, Manager Zarządzająca, CSRinfo

Ewa Zamościńska, Starszy Konsultant, CSRinfo

13.50 - 14.05 Przerwa kawowa
14.05 - 15.35

Raportowanie CSR narzędziem relacji inwestorskich

 • Decyzja o rozpoczęciu procesu raportowania CSR - najważniejsze pytania i niezbędne zasoby
 • Nadrzędne zasady procesu raportowania CSR według standardu GRI
 • Raportowanie CSR w Polsce – wyniki analizy. Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy
 • Raportowanie CSR na świecie – rola i trendy
 • Raportowanie zintegrowane – korzyści i wyzwania.
 • Różnice pomiędzy raportami zintegrowanymi a raportami jedynie przedstawiającymi wskaźniki GRI obok danych finansowych

Liliana Anam, Manager Zarządzająca, CSRinfo

Ewa Zamościńska, Starszy Konsultant, CSRinfo

15.35 - 16.05

Raportowanie CSR z perspektywy koordynatora procesu w spółce – case study


Barbara Tęcza, Kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Obszar Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, PKN Orlen SA

16.05 – 16.20 Podsumowanie i dyskusja
16.20 – 16.50 Lunch

Partnerzy

Partner
  logo_gpw_small_thumb250.jpg  
Patroni Medialni
logo_pap_200_thumb100.jpg logo_ekologia_thumb100.jpg logo_ipo_thumb.jpg
  logo_inwestycje_krzywe_2_thumb150.jpg  

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium:

Prezentacje (PDF):

 • Seminarium organizowane w ramach kampanii SEG i CSRinfo na rzecz promocji CSR w spółkach giełdowych      

Liliana Anam, Manager Zarządzajaca, CSRinfo
       
Pobierz           

 • Raportowanie społeczne narzędziem komunikacji z interesariuszami      

Barbara Tęcza, Kierownik Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Obszar Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, PKN Orlen SA
       
Pobierz

 

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się