Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na dwudniową konferencję "Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR", która odbyła się 25-26 listopada 2015 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro). Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerem spotkania była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. SEG MAR Partnerami byli: Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, Capital Market Solutions Group, Equity Market Consulting Group, Insurance Expert, IPO Doradztwo Kapitałowe, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, PKF Consult. Partnerem Technologicznym była firma Unicomp-WZA.

Video z wydarzenia jest dostępne na    www.segnet.org.pl

Opis

Spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, są zobligowane na mocy prawa do przestrzegania obowiązków informacyjnych. Dzięki nim inwestorzy mają zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji (zasada pełnej transparentności). Informacja o różnych zdarzeniach dotyczących spółek publicznych decyduje niejednokrotnie o podjęciu przez inwestorów decyzji inwestycyjnej kupna lub sprzedaży akcji. Dlatego niewątpliwie to informacja jest największą wartością na rynku kapitałowym.

Zgodnie z przyjęciem w lipcu 2014 roku dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR, zmieniony zostanie całkowicie system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa MAD określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 roku. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD. Podkreślić należy, że obowiązki z niego wynikające będą dotyczyć również spółek notowanych na rynku NewConnect.

W wyniku konieczności stosowania od lipca 2016 roku ww. regulacji, w niektórych krajach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce (z uwagi na bardzo precyzyjne dotychczas określenie wymogów informacyjnych) nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania. Obydwie wskazane regulacje wymuszą fundamentalną zmianę metodologii zbierania, analizowania i raportowania wydarzeń cenotwórczych przez emitentów. Wynikiem tych zmian będzie likwidacja dzisiaj obowiązującego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych  w części dotyczącej raportowania zdarzeń cenotwórczych oraz istotna modyfikacja definicji informacji „poufnej”. Zmiany te spowodują konieczność przebudowania systemów raportowania wewnątrz spółek i przygotowania się do zupełnie nowych procedur analizy i upubliczniania informacji. Spółki muszą zatem przygotować się do zmiany polityki raportowania - i zmiany te muszą nastąpić już w bardzo niedługim czasie - do połowy 2016 roku.

loga_mar_od_2016_pl_rgb_0.jpgZapraszamy do zapoznania się z treścią przygotowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych "Ogólnego Standardu Raportowania 1”

Podczas 6 debat (najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrażaniem MAR, nowe procedury wewnętrzne jako kluczowy czynnik minimalizacji ryzyka, raportowanie niefinansowych informacji cenotwórczych - OSR-2, identyfikacja i obieg informacji poufnej w spółce, nowe procedury dotyczące insiderów, ewolucja cenotwórczości w czasie) wskazaliśmy najważniejsze problemy dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW w nowym reżimie raportowania.

Konferencja skierowana była do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Program

  DZIEŃ I - 25 LISTOPADA 2015 (ŚRODA)
10:30-11:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:00-11:05

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:05-12:35

Najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrażaniem MAR

 • Poziom ogólności definicji
 • Stan prac nad aktami wykonawczymi
 • Nowe ryzyka spółki i osób fizycznych

Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Krzysztof Wasilewski, Członek Zarządu, Insurance Expert

Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:35-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 Nowe procedury wewnętrzne jako kluczowy czynnik minimalizacji ryzyka
 • Przygotowanie do funkcjonowania bez katalogu informacji poufnych
 • Zakres procedur niezbędnych dla właściwego raportowania
 • OSR-1 i możliwe sposoby jego wykorzystania
 • Pożądany zakres i tryb opracowywania ISR-1

Prowadzący:
Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Mariola Golec, Wicedyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych, IPO Doradztwo Kapitałowe
Prof. Michał Królikowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Mariusz Kuciński, Partner, PKF Consult

Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Krzysztof Wasilewski, Członek Zarządu, Insurance Expert

14:30-14:50 Przerwa kawowa
14:50-16:20 Raportowanie niefinansowych informacji cenotwórczych - OSR-2
 • Zakres informacji objętych OSR-2
 • Omówienie progów istotności poszczególnych rodzajów informacji
 • Dostosowanie OSR-2 do specyfiki biznesowej spółki
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Edmund Kozak, Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
16:20-16:45 Lunch
  DZIEŃ II - 26 LISTOPADA 2015 (CZWARTEK)
12:00-12:15 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
12:15-12:20

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:20-13:30

Identyfikacja i obieg informacji poufnej w spółce

 • W ramach spółki
 • W ramach grupy kapitałowej
 • W relacjach z podmiotem notowanym
 • W relacjach z podmiotem nienotowanym
 • W relacjach z doradcami
Prowadzący:
Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Mariusz Kuciński, Partner, PKF Consult
Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Paweł Wieliczko, Prezes Zarządu, Equity Market Consulting Group
13:30-13:50 Przerwa kawowa
13:50-14:20 Nowe procedury dotyczące insiderów
 • Zmienione definicje insiderów
 • Nowe obowiązki spółki i osób fizycznych
 • Transakcje insiderów pod nowymi regulacjami
Wojciech Chabasiewicz, Partner, Radca Prawny, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
14:20-15:30 Ewolucja cenotwórczości w czasie
 • Analiza przypadku negocjacji ważnej umowy
 • Analiza przypadku zmiany prezesa zarządu
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
Bartosz Marczuk
Paweł Wieliczko
, Prezes Zarządu, Equity Market Consulting Group
Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
15:30-16:00 Lunch

Partnerzy

Patronat
knf_logo_178x69.jpg
 Partner
gpw_pl_cmyk.jpg
SEG MAR Partnerzy
chabasiewiczkowalska_logo_rgb.jpg cmsg.jpg  emcg.jpg
logo_iex_broker.jpg   ipo_dor_kapitalowe_logo_0_thumb175.png
kancelaria_profwierzbowski-logo_2.jpg   final_logo_blue.jpg
Partner Technologiczny
logo_unicomp.jpg
Patroni Medialni
logo_gpw_media_thumb250.jpg logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg logo_ob-in_www.jpg
logo_biznes_1_thumb175.jpg parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb100.jpg gs_ri_-_logo_www_small.jpg
logo_stockwatch_thumb150.jpg   strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

25 listopada 2015 (I DZIEŃ)

 • Raportowanie niefinansowych informacji cenotwórczych - OSR-2

Edmund Kozak, Wiceprezes Zarządu, IPO Doradztwo Kapitałowe

Prezentacja

26 listopada 2015 (II DZIEŃ)

 • Nowe procedury dotyczące insiderów

Wojciech Chabasiewicz, Partner, Radca Prawny, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Prezentacja

Transmisja

Transmisję online przeprowadziło GPW Media.

logo_gpw_media_thumb250.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

Julia Baranowska
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: julia.baranowska@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 02/11/2016
Podziel Się