Raporty bieżące i okresowe po zmianach aktów wykonawczych do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Relacja z wydarzenia: 

Seminarium: "Raporty bieżące i okresowe po zmianach aktów wykonawczych do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi" odbyło się 17 marca 2005 r., Sala Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Grand Hotel, Warszawa, ul. Krucza 28 VI p.

Opis

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych w 2005 r.
Nowe rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych oraz nowelizacja rozporządzenia prospektowego

Zachecamy do zapoznania się z materialami z seminarium:

Biuletyn

Program

Program

 10.15 - 10.45 Rejestracja i kawa
10.45 – 11.00

Otwarcie seminarium i powitanie uczestników przez organizatorów


Mariusz Wojdon - Członek Zarządu SEG
Andrzej Sopoćko - Wiceprezes Zarządu GPW

 11.00 – 13.30

Sprawozdawczość finansowa i raporty okresowe – wdrożenie MSR i inne zmiany w obowiązujących przepisach


Prowadzący:
Ewa Dudkowska – Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

 13.30 – 14.00 Lunch
 14.00 – 15.00

Raporty bieżące – zmiany w obowiązujących przepisach


Pytania i dyskusja
Prowadzący:
Agnieszka Gontarek – Dyrektor Departamentu Informacji i Analiz, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 16.45

Planowane zmiany w regulacjach rynku kapitałowego, projekty trzech ustaw zastępujących prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi


Pytania i dyskusja
Prowadzący:
Zbigniew Mrowiec – Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

16.45

Podsumowanie seminarium


Mariusz Wojdon – Członek Zarządu SEG
Andrzej Sopoćko – Wiceprezes Zarządu GPW
Zbigniew Mrowiec – Zastępca Przewodniczącego KPWiG

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się