Regulacje prawne w zakresie przesunięcia ESEF - aktualizacja

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
11/03/2021

W dniu 10 marca 2021 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęta bez poprawek uchwaloną w dniu 25 lutego 2021 r. ustawę  o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która w art. 24  przesuwa o rok obowiązek stosowania ESEF. 

Ustawa ta powinna zostać rozpatrzona na posiedzeniu plenarnym Senatu w dniach 24-26 marca 2021 r. W przypadku przyjęcia jej przez Senat bez poprawek, zostanie przesłana do Prezydenta i jeżeli będzie przez niego podpisana, przesunięcie stosowania ESEF wejdzie w życie w dniu następnym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. 

Jednocześnie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych informuje, iż pojawiły się przypadki publikacji raportów rocznych zawierających sprawozdania finansowe sporządzone niezgodnie z ESEF.  W raportach tych zawarte są opinie z badania, z których wynika, że biegły rewident dokonując badania takiego sprawozdania wydał pozytywną opinię, umieszczając jedynie objaśnienie ze zwróceniem uwagi. W objaśnieniu tym wskazywane jest, że wprawdzie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w innym niż wymagany format, ale odstąpienie od spełnienia wymogów ESEF nastąpiło, ze względu na fakt ogłoszenia przez Ministerstwo Finansów informacji o trwających pracach nad zmianami w systemie prawnym odraczających wymóg stosowania ESEF. W objaśnieniu tym podkreślono, że przepisy na które powołuje się Ministerstwo Finansów będą obowiązywały wstecz, a więc będą dotyczyły również badanego sprawozdania finansowego.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 11/03/2021
Podziel Się