Inne regulacje

Funkcjonowanie rynku kapitałowego określane jest nie tylko przez Ustawy i Rozporządzenia. Jego aktywność określana jest także przez wiele innych dokumentów, których proces tworzenia, istnienia i stosowania jest przedmiotem zainteresowania SEG. Przykładem takim mogą być przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych „Dobre Praktyki Spółek Notowanych”, jak i działania nieformalne związane np. z planami zmian dotyczących zasad funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Wszystkie dokumenty, propozycje, projekty istotne z punktu widzenia rynku kapitałowego i spółek notowanych na rynku giełdowych są przedmiotem zainteresowania SEG i jego aktywnej działalności.

Ostatnia aktualizacja 01/04/2014
Podziel Się